تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

بزرگ علوی؛ داستان نویسی واقع گرا

«مجتبی بزرگ علوی» یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر به ویژه در زمینه داستان های کوتاه است که آثاری واقع گرایانه را نسبت به مسایل اجتماعی به رشته تحریر در آورده است.

به گزارش هویت ما، بزرگ علوی در سال ۱۲۸۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش از روشنفکران مشروطه خواه بود. علوی در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد.


وی سال ۱۳۰۷ به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد. بزرگ علوی در همین سال ها با سه تن دیگر از جمله «صادق هدایت» گروه «ربعه» را تشکیل دادند و سلسله بحث های نوین ادبی را آغاز کردند.

مجموعه داستان کوتاه «چمدان» نوشته شده در سال ۱۳۱۳ نخستین اثر علوی است. علوی در این مجموعه با به کارگیری نثری ساده، انشای روان، بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامی ها و سیه روزی ها، به سبک «محمد علی جمال زاده» و هدایت نزدیک شد با این تفاوت که شخصیت داستان های علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیت های داستان های هدایت، که نگرشی دیگر گونه نسبت به جهان دارند، فرق می کنند.

بزرگ علوی در سال ۱۳۱۵ به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی، با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتاد و تا برکنار شدن رضاشاه (شهریور ۱۳۲۰) در زندان ماند. یادداشت های بزرگ علوی در سال های زندان پس از آزادی اش دستمایه نگارش دو گزارش داستان گونه اش شد.


بزرگ علوی در شهریور ۱۳۲۰ به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیت های حزبی پرداخت. وی کتاب «ورق پاره های زندان» را در ۱۳۲۰ و «پنجاه و سه نفر» را در ۱۳۲۱ منتشر کرد. حوادث سیاسی داخلی بزرگ علوی را بار دیگر در سال ۱۳۲۷ به زندان فرستاد و این بار ۲ سال در زندان ماند.


علوی در ۱۳۲۹ از زندان آزاد شد و در زمانی که کشور صحنه تلاش برای ملی کردن صنعت نفت بود، او نیز متاثر از سیاست روز در زمینه های گوناگون قلم زد. وی در همین سال ها برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خود یعنی داستان نیمه بلند «چشمهایش» را نوشت و در ۱۳۳۱ به چاپ رساند.


بزرگ علوی در فروردین ۱۳۳۲ برای معالجه چشم به آلمان رفت و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت. وی در فروردین ۱۳۵۸ به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت. بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۷۵ بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت.


آشنایی وسیع بزرگ علوی با ادبیات دیگر ملت ها و تسلط اش بر چند زبان اروپایی و به خصوص آلمانی، به وی این امکان را داد که ترجمه های خوبی نیز از ادبیات ملل به زبان فارسی منتشر کند. «باغ آلبالو» از «چخوف»، «دوشیزه اورلئان» اثر «شیللر» و «حماسه ملی ایران» اثر «تئودور نولدکه» به زبان آلمانی از آن جمله اند.

ادوار بندی آثار علوی


آثار داستانی بزرگ علوی را می توان به سه دوره تقسیم کرد؛ نخستین دوره تا۱۳۲۰ را در بر می گیرد که علاقه نویسنده به طرح مسائل ژرف روانی و پیروی از شیوه نویسندگانی چون «آرتور شینسلر» و «اشتفان تسوایک» آشکار است. اثر نمونه این دوره مجموعه داستان چمدان است.

دوره دوم از ۱۳۲۰تا۱۳۳۲ است که وی آثاری را به عنوان نویسنده ای متعهد می نویسد. در این دوره بزرگ علوی به استقلال هنری می رسد و داستان هایی می آفریند که از نظر محتوا و ساختار نو هستند. در این آثار، دیگر از آدم های سودایی و روان نژند گذشته اثری نیست بلکه بیشتر قهرمانان او افرادی دلیر و تسلیم ناپذیرند که علیه بی عدالتی های اجتماعی دست به مبارزه می زنند. اثر نمونه این دوره داستان گیله مرد است.

دوره سوم زمانی را در بر می گیرد که بزرگ علوی دور از ایران و زندگی در آلمان می نویسد. در این دوره وی سرخورده از دگرگونی های سیاسی، داستان هایی می نویسد که در آن ها بیشتر زندگی و سرنوشت فراریان سیاسی وصف می شود. اگر قهرمانان او در دهه بیست افراد مبارز و تسلیم ناپذیری بودند، اکنون دیگر آدم های خسته، سرخورده و اندیشناکی هستند که در برابر رویدادهای پیرامون خود خاموش و ناتوان قرار می گیرند و از خود واکنشی نشان نمی دهند.


بررسی سبک و درونمایه آثار علوی

پس از انقلاب مشروطه، رمان فارسی به عنوان یک نوع ادبی از نظر ساختاری از ادبیات روایی منثور کلاسیک متمایز شد و سبب به کارگیری یک شکل جدید ادبی با ساختاری متفاوت شد که با ورود شخصیت های تازه به عرصه ادبیات، توجه به هویت و فردیت اشخاص و نیز توجه به واقعیت ها و رویدادهای روزمره، هدفی انتقادی را دنبال می کرد.

بزرگ علوی از جمله نویسندگان و بزرگان داستان نویسی نو در ایران به حساب می آید که سعی کرد با توجه به واقعیت ها و متاثر از رویدادهای روزمره بنویسد. توانمندی های وی در نویسندگی و به ویژه در بیان ویژگی های ظاهری، روحی و رفتار و گفتار شخصیت ها، بارز و آشکار است؛ اگر چه گاهی توجه بیش از حد او به پردازش یک شخصیت، سایرین را در سایه قرار می دهد.

در داستان های علوی شخصیت ها در محوری طبقاتی قرار می گیرند چرا که علوی دارای نگرش واقع گرایانه(رئالیستی) است. وی به مانند بیشتر هم نسلی هایش زیر تاثیر شدید انقلاب اکتبر روسیه قرار گرفته است اما قهرمان داستان هایش اغلب از لایه های روشنفکران جامعه اند. این ویژگی خط فاصلی میان کارهای علوی و برخی پرچمداران رئالیسم اجتماعی می کشد. همچنین ذهنیت علوی در ۲شاخه سیاست و ادبیات به وحدت می رسند.


زبان بزرگ علوی ساده، روشن و بی پیرایه است. یکی از ویژگی های وی نیروی تخیل اش در یافتن عناصری است که به داستان های وی رنگ داستان های پلیسی می دهند.

وی در برخی داستان های کوتاه خود همچون گیله مرد(از مجموعه نامه ها) و رقص مرگ(از مجموعه ورق پاره های زندان) که از کارهای دوره جوانی اش است، دارای استقلال زبان و نثری جا افتاده است.

بزرگ علوی در گیله مرد، نگاهی معترض دارد و فضاسازی داستان اش کلیشه ای و تقلیدی نیست و نویسنده دچار پرگویی های مرسوم نمی شود، همین مساله موجب شده این داستان در ردیف آثار خواندنی معاصر قرار بگیرد.


همچنین بین قهرمانان بزرگ علوی، شخصیت های زن دارای جایگاه مهم و ممتازی هستند در واقع وی از آن دسته نویسندگانی است که فداکاری، پاکدامنی و مهرورزی زنان ایرانی را به خوبی توصیف کرده است.

نقد

برون گرایی بیش از حد علوی یکی از نقدهایی است که بر نوع شخصیت انگاری و داستان نویسی اش مطرح می شود تا جایی که برخی معتقدند که وی شخصیت های داستانی خود را از درون تجزیه و تحلیل نمی کند یا به عبارت دیگر بزرگ علوی سعی می کند با تحمیل عقیده ای از بیرون متن رخدادها و کشاکش های داستان را پیش ببرد. این مساله نیز متاثر از مضمون اغلب داستان های وی است که از آرمان های سیاسی اش الهام می گیرد.


برای نمونه رمان چشم هایش به عنوان رمانی مطرح در دهه ۳۰ خورشیدی نقدهای فراوانی را بر انگیخته است. یکی از نقدهایی که بر این اثر وارد شده بیشتر مربوط به لحن یکنواخت و آرام همراه با بیان احساسی و عاطفی حوادث است؛ از همین رو بزرگ علوی در طول داستان خواننده را با واقعه شگفت انگیزی روبرو نمی کند. در مقابل برخی معتقدند که علوی در این رمان خود را در چارچوب سیاست و نگاه خشک یک روشنفکر چپ محدود نمی کند بلکه با تکیه بر هنر، رابطه عاشقانه و ایجاد فضایی پر رمز و راز نگاه جدیدی را تداعی می کند.

از طرفی باید این نکته را یادآور شد که عشق در آثار بزرگ علوی ارزش و جایگاه ویژه ای دارد. شاید اگر بگوییم در برخی از آثار وی عشق محور ماجراها را شکل می دهد سخن درستی باشد.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

بازخوانی آثار برتر هشتمین دوره جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت/ رشته«نثر ادبی»

آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت از ۲۵ فروردین‌ماه ۹۶ به مدت یک هفته در پردیس تئاتر تهران برگزار شد؛ با شروع فرآیند نهمین دوره جشنواره به بازخوانی آثار برتر دور هشتم پرداخته‌ایم.

به گزارش هویت ما، در این دوره از جشنواره در مجموع بیش از  ۱۱ هزار تن از دانشگاهیان کشور، شامل دانشجویان، کارکنان و استادان در ۲۶ رشته در قالب بخش‌های«ادبی»، «تئاتر»، «فیلم»، «موسیقی» و «هنرهای تجسمی» به رقابت با یکدیگر پرداختند و بیش از ۴۱ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

در رشته«شعر نثر ادبی»دانشجویان علوم پزشکی این دوره از جشنواره که با استقبال خوب دانشجویان نیز همراه بود«فرزانه شریفات» از دانشگاه علوم پزشکی اهواز موفق به کسب عنوان نخست شد و پس از وی مینا احمدی کهجوق از دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی دوم و مهسا بهرامی فرد از دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز موفق به کسب رتبه سوم جشنواره شدند.

 

در روزهای گذشته به رتبه نخست این رشته پرداخته ایم و در این نوبت اثر برگزیده رتبه دوم را منتشر کرده ایم که از نظر می گذرانید؛

 

رتبه دوم / مینا احمدی کهجوق / دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی

 

“گنبد”

خوشه ­ها را چیده بودیم و داشتیم دعای باران می­خواندیم. یک روز از ماه مهر بود که پدر ساکِ دستیِ خاکی رنگش را بست. دعا ناتمام ماند و مادر، قرآن و آب و آینه را چون فرززندانی در آغوش چارقدش کشید. خیلی­ ها آمده بودند، جوان و کم­ عُمر. همهمه ­ی مسافران فضای ایستگاه را پر کرده بود. وقتی کودکی برای آخرین بار، دستان پدرش را ­گرفت، در گوشه ­ی دیگرِ دنیا هزاران نامه ­ی قدیمی به مقصد رسیدند. مسافران روی برگه­ ایی بزرگ نام خود را نوشتند و کبوترانی از لانه، به بلندایِ آبیِ آسمان بال گشودند. ما ماندیم و یک کوچه که نامش، خویشاوند تمام باران­ ها شده بود. فردای آن روز، هزار گنبد در کوچه ­ی ما متولد شد. من هرگز نتوانستم دلتنگی ­های مادرم را بشمارم. تنها یک روز که داشت تسبیحش را دانه­ می­کرد، صدایش لرزید: فکر می­کنی قاصدک­ ها نشانی تمام مسافران را می­دانند؟ 

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

ساوجبلاغ، سرزمین چشمه‌های سرد – معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

اگر زمان کافی برای سفرهای طولانی و پرهزینه ندارید به گاهواره روستاهای شگفت انگیز و نقطه تلاقی کوه‌ها و دشت‌های پرجاذبه البرز در کنار گوش تهران یعنی ساوجبلاغ سفر کنید.

به گزارش هویت ما، ساوجبلاغ برگرفته از واژه ترکی «سویوق بولاق» به معنای «چشمه آب سرد» و همچنین از این شهر به عنوان «چشمانسر» نام برده شده است.

مسافت شهرستان ساوجبلاغ از تهران کمتر از ۴۵ دقیقه و از کرج هم کمتر از ۲۰ دقیقه است و دارای بخش کوهپایه ای که بین کوهستان و دشتی زیبا حایل شده و چشم هر گردشگری را به خود جذب می کند؛ دشت های این منطقه نیز دارای باغ های زیبایی است که فضایی آرام و دل انگیز را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم می کند.

این شهرستان دارای ۱۲ روستای هدف گردشگری و ۵ منطقه نمونه گردشگری است.

** روستای برغان

کافیست ۱۳ کیلومتر از کرج دور شوید تا به روستای برغان برسید. برای رسیدن به برغان دو مسیر وجود دارد یا از کرج – رجایی شهر، جاده آتشگاه به سمت این روستا بروید و یا از بزرگراه کرج – قزوین پس از کردان به سمت برغان بروید.

بافت این روستا قدیمی بوده، دارای باغ‌های بسیاری است که در تمام فصول سال به ویژه بهار و تابستان می‌تواند پذیرای گردشگران باشد.

آثار بی‌نظیر حسینیه اعظم (با تعزیه قدیمی که در ایام محرم در آن برگزار می‌شود)، پل تاریخی برغان، چنار کهن مسجد جامع، درخت پیر سپیدارک و تپه باستانی قلعه کش‌کلا در برغان جای گرفته‌اند. بازار برغان هم در زمره قدیمی‌ترین بازارهای استان است که در گذشته مرکز تجارت محصولات کشاورزی، پنبه و نظایر آن بوده است. در سفر به برغان خرید آلوی برغان را فراموش نکنید هرچند گردو، عسل، توت، گوجه برغان و لبنیات هم از سوغات معروف این منطقه هستند. این روستا جزو روستاهای هدف گردشگری کشور است.

** روستای ولیان

روستای ولیان واقع در شهرستان ساوجبلاغ در ۱۵ کیلومتری شمال شهرک کوهسار قرار دارد. آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان‌ها سرد است. رودخانه ولیان از میان روستا می‌گذرد. ییلاقی بودن روستا موجب رونق گردشگری در ولیان شده است. روستای ولیان در دامنه کوه استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد. روستای ولیان از چهار محله به نام‌های پایین محله (جیرمحله)، وسط محله (میان محله)، شرق روستا (چال محله) و بالای روستا (جر محله) تشکیل شده است.

جاذبه‌های گردشگری روستای ولیان در دامنه‌های جنوبی کوهستان البرز استقرار یافته و آب و هوای مطبوع با چشم‌اندازهای بسیار زیبا دارد. باغات انبوه گردو، و گیلاس و ویلاهای ییلاقی، مناظر زیبایی را پدید آورده‌اند. چشم انداز ارتفاعات و باغ‌های انبوه مشرف به روستا به ویژه در بهار و تابستان بسیار تماشایی و دیدنی است. رودخانه ولیان از کوه‌های اطراف روستا و از بند ولیان که در محل به آن سوئک می‌گویند، سرچشمه می‌گیرد و از میان روستا می‌گذرد. حواشی این رودخانه تفرجگاه‌های خصوصی و عمومی مردم روستا و گردشگران است.

در مسیر رودخانه ولیان باغات انبوه گردو، گیلاس و آلبالو احداث شده اند و آن را به جذاب ترین تفرجگاه‌های پیرامون شهرهای تهران و کرج تبدیل کرده اند.

در روستای ولیان چشمه سارهای فراوانی وجود دارد که آب مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند چشمه وال بین، چشمه زر و درویش چشمه از جمله معروف ترین آنها هستند.

پیرامون این چشمه‌ها با گیاهان خودرو پوشیده شده و از مکان‌های تفرجگاهی روستا به شمار می‌آیند. بند ولیان که چشمه ساران زلال دارد و رودخانه‌ای در آن جاری است به یکی از مکان‌های اتراقگاهی کوهنوردان تبدیل شده است. این منطقه چشم اندازهای جالب توجهی دارد و بسیار زیبا و خوش آب و هوا است.

درخت چنار ۱۰۰۰ ساله حیاط مسجد جامع ولیان از دیگر جاذبه‌های این روستاست.

** روستای سنج و سیبان دره

این روستا نیز همانند سایر روستاهای ساوجبلاغ همچنان بافت سنتی خود را حفظ کرده است.

روستای سنج به دلیل بافت معماری خانه‌های آن که دیوارهای گلی و سقف‌های چوبی با در و پنجره‌های ارسی شکل دارد و نیز به واسطه داشتن آثار تاریخی و طبیعی، قرار گرفتن در دل کوهستان در کنار باغات و رودخانه‌ها مناظر بدیع و چشم‌نوازی را برای گردشگران و دوستداران طبیعت ایجاد کرده است.

**روستای وَردِه

مگر می‌شود از ساوجبلاغ سخن گفت و از این روستای زیبا که در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شهر کوهسار در ضلع شمال اتوبان کرج قزوین قرار دارد یاد نکرد! بافت تاریخی و بکر این روستا آثاری نظیر حمام تاریخی (دوره قاجار)، آسیاب قدیمی، دو بقعه به نام‌های امامزاده عبدالقهار (ع) و بی‌بی سکینه (س) را در خود جای داده است و به دلیل وجود رودخانه، کوهستان و چشمه‌های منحصر به فرد، پذیرای بسیاری از گردشگران علاقه مند در فصل‌های مختلف سال است.

هر چند توصیه می‌شود در ۶ ماه اول سال از این روستا بازدید کنید اما پاییز هزار رنگ این منطقه هم دیدنی و به یاد ماندنی است. محوطه این روستا نیز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران مورد بهسازی، ساماندهی و زیباسازی قرار گرفته است.

** شهرک گردشگری کردان

منطقه کردان یکی از قطب های ورزشی ایران است به خصوص مانژای فوق العاده اسب و کمپ های تیم های مطرح فوتبال کشور و نخستین سایت پروازی استان البرز مدیرکل ورزش و جوانان البرز و بیش از ۱۰۰ خلبان و جمعی از دوستداران هوانوردی نخستین سایت پروازی استان البرز در منطقه کوهسار ساوجبلاغ و شهرک کردان قراردارد.

منطقه کردان با دارا بودن کوه های مناسب که از شرق به طالقان و از غرب به شمال کرج متصل هستند منطقه ای مناسب جهت انجام ورزش کوهنوردی است و تیمی به نام گروه کوهنوردی سنگ سو سرامد ورزش کوهنوردی این منطقه است.

مجتمع ایثار دارای ۵۰ ویلا با ظرفیت اسکان ۷۰۰ نفر و دارای سالن کنفرانس و سمینار مجهز که علاوه بر این ها از امکانات ورزشی گسترده ای نیز برخوردار است که می‌تواند مسابقات ورزشی گوناگونی را برگزار و میزبانی کند.

** برج آرامگاهی روستای کردان

گردشگرانی که به دیدن بناهای تاریخی علاقه‌ دارند محال است به ساوجبلاغ سفر کنند و از این بنای متعلق به قرن ۷ هجری که در ۱۰ کیلومتری هشتگرد در روستای کردان واقع شده، بازدید نکنند. این اثر تاریخی دارای پلانی مدور همراه با شیار در قسمت بیرونی و پلانی هشت ضلعی در داخل بوده، مدفن امامزاده حسین (ع) از نوادگان امام زین العابدین (ع) است. برج آرامگاهی روستای کردان در تاریخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۰ به شماره ۳۸۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

** روستای خوروین

خوروین یکی از روستاهای باستانی بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ است.

این روستا در ۶۷ کیلومتری تهران و ۳ کیلومتری شهر کوهسار قرار دارد. خوروین دارای آثار تاریخی مانند امامزاده و دو تپه باستانی خوروین به نام‌های «گنج تپه» و «سیاه تپه» آثاری متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح به دست آمده است.

البته بخشی از آثار این تپه بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود و در بلژیک نگهداری می شد که با پیگیری های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بهمن ماه سال۹۳ در دولت تدبیر و امید به کشور برگردانده شد.

** آبشار عالم زمین

این آبشار در ارتفاعات روستای عالم زمین ساوجبلاغ قرار دارد. این آبشار در ارتفاع ۱۷۲۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. روستای عالم زمین در شمال غربی شهرستان ساوجبلاغ و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری تهران و در شمالی‌ترین قسمت شهر کوهسار واقع است. این روستا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار دارد که اطراف روستا با دیواره‌های بلند و بسیار زیبای صخره‌ای احاطه شده است. روستا در کنار رودخانه‌ای دائمی قرار گرفته است. این رودخانه در جهت شمال به جنوب از کوه‌های پلنگ دره و اخرک سرچشمه گرفته است به طوری که شاخه‌های ی از این رودها در برخی قسمت‌ها به صورت آبشارهای کوچک دیده می‌شود که منظره بسیار زیبایی بوجود آورده است. دسترسی به روستا و آبشار عالم زمین از طریق بزرگراه کرج-قزوین، خروجی کردان، یعد از روستای کردان و ولیان، جاده خاکی به روستای عالم زمین امکانپذیر است.

** آبشار اغشت

این آبشار در شمال روستایی به همین نام در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفته است. با توجه به قرارگرفتن روستا در منطقه کوهستانی و شرایط آب و هوایی خاص این منطقه، اقلیم روستا با زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل به صورت اقلیم کوهستانی معتدل می‌باشد.

اغشت منطقه‌ای است ییلاقی با مناظر بسیار زیبا که با این مشخصات سبب مهاجرت و مهاجرت‌های فصلی افراد از شهرهای اطراف مانند تهران و کرج شده است. با توجه به قرار گیری روستا در بین ارتفاعات و دامنه‌های آن زمینهای کشاورزی که عمدتاً باغات میوه هستند در دامنه‌های اطراف گسترش یافته است. منابع طبیعی شامل زمین زراعی، رودخانه‌ها، منابع آب و باغ‌ها حدود ۱۰۰ هکتار بوده که از شمال به رودخانه گلین رود و از جنوب به روستای تکیه اغشت و باغبان کلا و از غرب و شمال غرب به آجین دوجین ولیان و در نهایت از شرق به دره سیبان دره و ورده منتهی می شود.

** بنای امامزاده جعفر(ع) هشتگرد

بنای تاریخی امامزاده جعفر (ع) در جنوب شهر هشتگرد قرار دارد. این امامزاده نیز مانند دیگر بناهای آرامگاهی، ایوانی رو به شمال دارد و اطراف آن دارای طاق‌نماهایی است. گنبد بنا دو پوسته است که پوسته خارجی از بین رفته، ساخت این بنای آجری به دوره صفوی برمی گردد.

**بقعه بی‌بی سکینه(س) سنقرآباد

در روستای سنقرآباد بخش چهار باغ، بنای بسیار زیبایی وجود دارد که در دوره صفویه احداث شده است. بنا دارای ایوان رفیع در بخش شمالی و طاق نماهایی در اطراف است و گنبد مخروطی به آن جلوه ویژه‌ای بخشیده است. این بنا مدفن نوادگان امام موسی کاظم (ع) است.

** آبشار چوب بست

در روستای سفیدداران (ایسپی داران) سه آبشار زیبا و دیدنی وجود دارد. اولین آبشار به نام آبشار وارش کورور معروف است که در زبان محلی به معنی آبشاری که دارای آب فراوان یا بارش زیاد است. این آبشار بالاتر از پیچ عروس کمر و نرسیده به چند کیلومتری این روستا، در داخل تنگه‌ای زیبا با درختان بید و گردو و چشمه‌های زلال آب معدنی قرار دارد.

دومین آبشار روستای سفیدداران ساوجبلاغ، آبشارهای زنجیره‌ای که معروف به آبشارهای جوزه رود می‌باشد چندین کیلومتر بالاتر از روستای سفیدداران قرار دارد. بعد از گذشتن از رودخانه پرآب جوزه رود به اولین آبشار زنجیره‌ای جوزه رود که از بالای پل فلزی هم دیده می‌شود می‌رسیم. دو طرف آبشار را بوته‌های گل عمر احاطه کرده اند.

بعد از گذشتن از اولین آبشار، پی در پی چهار آبشار دیگر که بزرگ و کوچک هستند را می‌توانید ببینید و اینجاست که خالق بزرگ هستی را از این همه زیبایی ستایش خواهید کرد.

بعد از گذشتن از این آبشارها به محوطه بزرگ و تقریباً مسطحی می‌رسید که باغات و دربند جوزه رود قرار دارد که در سالهای بسیار دور در اینجا روستایی به نام جوزه رود قرار داشته که در حال حاضر متروکه است.

بعد از گذر از تنگه کل خشانی دره (یعنی محل خواب بزهای کوهی) به سومین آبشار یعنی آبشار چوب بست می‌رسید.

آبشاری با ارتفاع بسیار زیاد که جلبک‌های اندود شده بر روی صخره‌ها زیبایی خاصی به آن داده است که چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌کند. دسترسی به روستای سفیدداران از طریق روستای کردان، روستای اغشت و سپس روستای سفیدداران امکانپذیر است.

** آسیاب حاج رحیم، روستای هیو

آسیاب حاج رحیم در روستای هیو، در معبر اصلی روستا واقع شده است.

این اثر تاریخی در واقع آسیابی قدیمی است که در زمره آسیاب‌های آبی تنوره‌دار قرار می‌گیرد.

بخشی از کانال آب و تنوره و اتاقک این اثر هنوز باقی مانده‌اند. مصالح این بنا از سنگ و آجر است. این روستا به داشتن تعداد زیادی آسیاب شهرت دارد.

** پل روستای بانو صحرا

این پل که در دو کیلومتری شمال غرب روستای کردان قرار گرفته از آثار دوره صفویه است.

مصالح به کار رفته در پل، سنگ و آجر همراه با ملات آهک است. بخشی از چشمه طاق و پایه‌های پل باقیمانده است. این پل تا اواخر دهه ۵۰ محل ارتباط دو طرف رودخانه بوده که در پل‌سازی جدید بخش‌هایی از آن از بین رفته است. حمام قدیمی روستا همزمان با پل ساخته شده است.

** محوطه باستانی ینگی امام

این محوطه باستانی در بخش مرکزی در روستای ینگی امام و در کنار مجموعه‌ای شامل کاروانسرا و بنای آرامگاهی قرار گرفته است. بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی که طی دو فصل و در سال‌های اخیر انجام شده آثاری از دوره میانی اسلامی در سطوح آن کشف شده است. البته در بخش میانی تپه آثار قلعه تاریخی کشف گردید که با توجه به توسعه منطقه طی این دوران حائز اهمیت است.

** کاروانسرای ینگی امام

قدمت این کاروانسرا که در ابتدای جاده هشتگرد و ۱۰۰ قدمی جاده کرج – قزوین در روستایی به همین نام قرار گرفته و به دوره صفویه باز می‌گردد و در گذشته در مسیر ری و قزوین برای استراحت مسافران ساخته شده است. تپه باستانی ینگی امام در نزدیکی این کاروانسرا قرار دارد. بنا چهار ایوانی و دارای ۲۴ حجره است. همچنین فضای شترخان در سراسر بنا تعبیه شده است.

** امامزاده زبیده خاتون (س) روستای خور

در شمال غربی روستای خور از بخش مرکزی ساوجبلاغ منطقه‌ای به نام بر چشمه وجود دارد که در دامنه کوه آن می‌توان چشمه، کوره آهک‌پزی قدیمی و بقعه‌ای متعلق به دوره ایلخانی را مشاهده کرد، این بقعه را زبیده خاتون می‌نامند. بنای سنگ و گچی این امامزاده که در نوع خود دیدنی و کم نظیر است بر پلانی هشت ضلعی ساخته شده است.

** امامزاده سلیمان (ع) روستای خور

این امامزاده بر روی تپه‌ای در وسط روستای خور قرار دارد. قدمت بنای امامزاده به دوران ایلخانی بر می‌گردد که در دوران صفویه و قاجاریه الحاقاتی به آن افزوده شده است. مصالح بنا از سنگ با ملاط گل و گچ و نوع پوشش آن از نوع گنبد مخروطی است.

** امامزاده شعیب (ع) روستای رامجین

در روستای رامجین بخش چهار باغ دو بنای آرامگاهی وجود دارد که شامل امامزادگان شعیب و کمال‌الدین است. قدمت این بناها مربوط به دوره صفوی بوده و پلان معماری آنها از نوع تک ایوانه با گنبد مخروطی با مصالح خشت و آجر است که در سال‌های اخیر مرمت شد.

** امامزاده عبدالقهار روستای وَردِه

در روستای هدف گردشگری ورده بقعه‌ای هرمی شکل متعلق به دوره ایلخانی قرار دارد که دارای گنبد رک است. مصالح به کار رفته در این بنا آجر با گچ است. این بنا دارای درهای قدیمی ارسی است و در داخل آن دست نوشته‌هایی از زائران به یادگار مانده که مربوط به دوره قاجار است. در کنار این بنا تعدادی چنار کهنسال قرار دارد. رودخانه پر آب ورده که از ازمیان روستا می‌گذرد، در مجموع طبیعت زیبا و بکر روستا را در ذهن تداعی می‌کند.

** چنار برغان

این چنار در روستای برغان و در داخل مسجد قدیمی قرار دارد. درون خالی و جداره قطور این چنار ستبر از ویژگی‌های آن است. عمر این درخت به بیش از هفتصد سال می‌رسد.

** منطقه سیراب

این منطقه در شمال روستای هیو یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد و دارای طبیعت بکر و زیبایی است. همچنین بنای تاریخی امامزاده موسی (ع) نیز در این ناحیه قرار گرفته است. درختان قدیمی و دره زیبا از ویژگی‌های خاص این منطقه محسوب می‌شود.

** باغ پرندگان چهارباغ

باغ پرندگان چهارباغ یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون کبوتران و ماکیان زینتی در جهان را داراست و مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرندگان آبزی،کنارآبزی، شکاری‌ها، طوطی‌ها و… را در خود جای داده است و این روزها پذیرای گردشگران است

به گزارش ایرنا، نمایشگاه پرندگان شهر چهارباغ با مساحتی بالغ بر۱۰ هزار متر مربع(در طبقات) دارای سالن‌های سرپوشیده همچنین برکه و جزایر متعدد به عنوان یک مرکز علمی آموزشی و تفریحی به منظور نگهداری از گونه‌های نادر و رو به انقراض طراحی و ساخته شده است. این نمایشگاه بزرگترین کلکسیون کبوتران و ماکیان زینتی در جهان را دارا بوده و مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرندگان آبزی، کنارآبزی، شکاری‌ها، طوطی‌ها و…را در خود جای داده است.

این نمایشگاه بزرگ‌ترین نمایشگاه پرندگان زینتی و کمیاب در خاورمیانه است که پنج هزار پرنده نادر را از ۶۵ کشور جهان در خود جای داده است.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

تنوع سنت های نوروزی در اقلیم پهناور ایران

عید نوروز این رسم دیرپای کهن در ایران هر ساله با آغاز بهار، حال و هوای خاص به زندگی مردم می دهد. یکی از زیبایی های آیین سال نو در کشور، تنوع برگزاری سنت هایی است که در هر گوشه این مرز و بوم شمایل خاص خود را دارد.

به گزارش هویت ما به نقل از ایرنا، نوروز یکی از زیباترین آیین های ایران زمین به شمار می رود که در بردارنده رسم و رسوم های فراوانی است که هر کدام از آنها می توان یاری بخش جامعه از نظر یگانگی، استمرار انسجام جمعی و افزایش سرمایه اجتماعی باشد و این مهم از نقش بی بدیل نوروز به عنوان سنتی کهن حکایت دارد.

اقوام ایرانی درهر کجای این مرز و بوم با عشق و علاقه ای خاص نوروز را پاس می دارند و با بهترین رسوم، نخستین روزهای بهار را به عنوان فصل شکوفایی جشن می گیرند اما به فراخور اقلیم و جغرافیای متفاوتی که کشور از آن برخوردار است، رسوم متنوعی را می توان مشاهده کرد و این از جاذبه های کم نظیر نوروز در ایران محسوب می شود.

مراسمی چون خرید سال نو، چهارشنبه سوری، خانه تکانی، سفره هفت سین، دید و بازدیدهای عید، سیزده به در و … همگی از کهن ترین سنت هایی محسوب می شود که مردم مناطق مختلف ایران آن را به شکل های مختلف به جای می آورند. برخی از این سنت ها در مناطقی از کشور شکل خاصی برگزار می شود. به عنوان مثال در ترکمن صحرا در آستانه عید نوروز، بافتن نخ سیاه و سفید و گذاشتن اسپند در لابه لای آن به عنوان نظر چشم و اجرای بازی های محلی مرسوم است.

در جنوب ایران به ویژه در بوشهر، تدارک دیدن سفره هفت میم علاوه بر سفره هفت سین، جزو آداب و رسوم نوروزی آن خطه از کشور به شمار می رود که هفت میم شامل میگو، ماهی، مسقطی، مرغ، ماست ، مربا و میوه است. در نقاطی از استان گیلان حلوای مخصوص آخرین پنج شنبه سال مرسوم است. همچنین در بسیاری از مناطق ایران در آستانه نوروز مراسم سمنو پزان در میان همسایگان و اقوام به عنوان رسمی دیرپا به شمار می رود که به منظور شیرین کام شدن و شادی انجام می شود. همه این آیین و مناسک نشان از علاقه و الفت مردم ایران به برپایی رسم های قدیمی است که برای انها خوش یمن و مبارک محسوب می شد.

«علیرضا شریفی یزدی» پژوهشگر و جامعه شناس پژوهشکده خانواده معتقد است نوروز شناسنامه و وجه مشترک اقوام آریایی به شمار می رود که حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران به طور بسیار متنوع، گسترده شده است. در ادامه گفت وگوی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در ارتباط با آیین نوروزی اقوام در نواحی مختلف ایران با وی می خوانیم.

گستردگی برگزاری آیین نوروزی در جغرافیای ایران

مراسم نوروز وجه مشترک میان اقوام آریایی به شمار می رود. به عبارت دیگر از نشانه های اشتراکی است که در حوزه فرهنگ ایران زمین از آن یاد می شود، فرهنگی که با مرزهای جغرافیایی و سیاسی امروز متفاوت است، چرا که مرزهای فرهنگی ایران، بزرگ تر از چیزی است که امروز تحت عنوان کشور ایران شناخته می شود و به برخی کشورهای دیگر نیز می رسد. این خاصیت فرامنطقه ای نوروز از جهاتی بسیار قابل درنگ و تامل است. بنابراین ضمن اشتراک های زیاد در این زمینه، مختصر تفاوت هایی هم بر پایه فرهنگ و جغرافیای مناطق گوناگون کشور و باتوجه به حوادث تاریخی که برای مردم هر منطقه رقم خورده، در شیوه برگزاری این آیین کهن به وجود آمده است.

در استان های آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و ایلام در شب نوروز از روشن کردن آتش به عنوان نمادی از زدودن ناپاکی ها استفاده می کنند و سنت چهارشنبه سوری به عنوان آیین خاص مورد توجه نیست. اجرای این آیین را در آخرین روز اسفند و در آستانه عید نوروز در این مناطق می توان مشاهده کرد که مردم به ویژه در پشت بام ها و در معابر عمومی اقدام به روشن کرن آتش می کنند و این وجه ممیز مناطق کردنشین با دیگر مناطق ایران در ارتباط با نوروز است.

از جمله دیگر مراسمی که هنوز در برخی مناطق ایران به شکل واقعی و صوری انجام می شود، آیین «میر نوروزی» است که در گذشته در بسیاری از نقاط ایران دیده می شد. در گذشته های دور، در مناطق کردنشین و لرنشین به معنای واقعی شخصی در ایام نوروز به عنوان حاکم موقت قرار می گرفت و بقیه مکلف به اجرای دستور او بودند. دیده می شود که امروز هم در برخی مناطق کردنشین به ویژه منطقه اورامان در شهرستان پاوه استان کرمانشاه و برخی مناطق روستایی دیگر، این آیین همچنان ادامه و قابلیت اجرا دارد. این مناطق به جهت کوهستانی و صعب العبور بودن حدود چهار سده پس از ورود اسلام به ایران، مسلمان شدند و به همین دلیل نیز امروزه این رسم و رسوم و آیین پیش از اسلام در این مناطق پررنگ تر است.

جنوب ایران و چگونگی برگزاری آیین نوروزی

می توان گفت مناطق مختلف کشور از آب و هوایی که مختص آن منطقه به شمار می رود نیز تا حدودی تبعیت می کنند. مناطق جنوبی ایران مانند بوشهر، مناطقی از خوزستان، استان هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان مانند کهنوج، منوجان، قلعه گنج، اسلام آباد و … برای نوروز مراسم خاص خود را دارند. کپر بستن از جمله این سنت ها به شمار می رود که از گذشته ها در میان آنها رسم بود. در شب عید، کپری را آماده می کنند که بیشتر از الیاف خرما و نوعی گیاه بیایانی تهیه می شود. آنها روز نخست نوروز را در این کپر به سر می برند چون این مناطق در گذشته دارای ساختمان برای زندگی به شکل کنونی نبود و بیشتر مردم کپرنشین بودند. امروزه هم این مساله را می توان در میان مردم جنوب کشور مشاهده کرد.

در عید نوروز حتی برخی افرادی که خانه های جدید و امروزی دارند، این کپر را در حیاط خود برپا می کنند و ۱۳ روز نوروز را در داخل آن سپری می کنند. البته شرایط آب و هوا هم این اجازه را به آنها می دهد چون معتدل ترین دما و شرایط اقلیمی در آن مناطق در نوروز است و پس از آن هوا رو به گرم شدن می گذارد.

مناطق مرکزی و برگزاری آیینی هماهنگ بر جغرافیای کویری

در نواحی میانی کشور نیز رسم و رسوم ریشه در سنت های دیرین دارند. به عنوان مثال اجرای جشن های پهلوانی، آیین مربوط به پربار شدن محصولات کشاورزی و بارش باران در فصل بهار و … همگی ریشه در اقلیم این مناطق دارد. با بررسی مناطق مرکزی ایران مانند شمال کرمان همچون زرند، رفسنجان و سیرجان، استان فارس، اصفهان، استان مرکزی، کاشان، سمنان و مناطق همسایه آنها می توان مشاهده کرد که برگزاری آیین نوروز بیشتر به شکل امروزی است و وجه ممیز خاصی با دیگر مناطق ایران ندارد اما در مناطق مرکزی حاشیه نشین کویر از آنجا که آب بسیار اهمیت داشت، به همین دلیل در مراسم نوروزی بر روی سفره هفت سین خود، همواره تنگ آب زلال قرار می دادند و از آن به عنوان نماد برکت الهی و نیاز مناطق کویری به آب به عنوان عنصر حیاتی بهره می بردند که می توان آن را وجه مشخص نوروز نسبت به جاهای دیگر دانست.

نوروز در شرق ایران، حاصل آمیزش فرهنگی

در شرق کشور آیین و سنت های نوروزی بیشتر بر جنبه های تاریخی و رسوم مانده از گذشته دور حکومت های مختلف دلالت دارد. در مناطق شرقیِ کشور مانند سیستان و بلوچستان و خراسان بزرگ شامل خراسان ایران و همسایگانی چون افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، می توان شاهد برگزاری نوروز با ۲ سبک خاص بود. در میان مردم خراسان منهای کردهای مهاجر به این مناطق، افراد بهترین لباس های خود را می پوشند و معتقدند که در چنین روزهایی همانطور که طبیعت لباس نو بر تن کرده است، انسان هم باید به لحاظ پوشش ظاهر، لباس نو بپوشد و هم به لحاظ اندیشه، افکار منفی و کینه توزی را دور بریزد و با نگاه جدید در زندگی به استقبال سال نو برود.

دسته دوم کردهای ساکن خراسان به شمار می روند، مانند مردم سبزوار و بجنورد که به طور معمول در شیوه برگزاری نوروز با کردهای مناطق غربی و افرادی که در دوره صفویه برای مقابله با حمله ازبک هایی که گاه و بیگاه به مناطق خراسان حمله می کردند، به وسیله شاه عباس به آنجا کوچانده و در آن مناطق مستقر شدند، اشتراک دارند.

بنابراین امروزه در برگزاری آیین نوروز، آداب و رسوم مختلفی در مناطق شرقی کشور به چشم می خورد که در اثر آمیزش فرهنگی میان کردهای آن منطقه با دیگر ساکنان و بومیان منطقه خراسان به وجود آمده و این مناطق کشور دارای مشترکات فرهنگی زیادی با دیگر نقاط ایران زمین است.

شمال ایران و گسترش خوان نعمت در نوروز رنگارنگ

به نظر می رسد سرسبزی و طراوت روزهای آغازین سال در شهرها و روستاهای شمالی کشور، بر آیین و رسوم اهالی این خطه بسیار اثرگذار بوده است. نوروز در مناطق شمالی کشور یعنی استان های مازندران، گلستان، گیلان و بخشی از شرق آذربایجان مانند آستارا به دلیل طبیعت خوب، سرسبز و انواع نعمت های الهی و تنوع غذایی، متنوع تر از دیگر نقاط کشور محسوب می شود. در برخی مناطق شمالی کشور در روزهای خاصی از سال نو، غذاهای خاصی پخته می شود که همه برگرفته از جغرافیای منطقه به شمار می رود.

نوروز در مناطق شمال غرب کشور مانند آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل که آذری زبان هستند، نیز از دیرزمان به شکل بسیار پررنگ پاس داشته می شود. امروزه حتی در کشورهای همسایه همچون آذربایجان، روسیه و ارمنستان مشترکاتی با آذربایجان ایران وجود دارد؛ از جمله تهیه انواع شیرینی و مربا به مناسبت عید نوروز.

دید و بازدید در کانون توجه همه رسوم نوروزی

اصل نوروز در جغرافیا و فرهنگ ایرانی به طور مستقیم متصل به مساله دید و بازدید و صله رحم است. برقراری ارتباط با دیگران برای تقویت و انسجام اجتماعی در همه جای ایران وجود دارد و تنها تفاوت در نوع و چگونگی آن است.

در نوروز در همه جای ایران دیدار با بزرگترها، مورد تفقد قرار گرفتن کوچکترها از طرف بزرگان فامیل و پذیرایی بسیار اهمیت دارد و حتما باید در پذیرایی ها، عناصر ارتباط با طبیعت دیده شود. به طور معمول در دید و بازدیدهای نوروز دیدار با ۲ قشر مورد تاکید قرار می گیرد، دیداز افرادی که در سال گذشته فردی از اعضای خانواده آنها فوت کرده است و نیز دیدار با افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف تر هستند که این سنت ها برگرفته از فرهنگ غنی چند هزار ساله کشور به شمار می رود.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال ،حول حالنا الی احسن الحال

نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است که اکنون در مناطق مختلف ایران و کشورهای فارسی زبان آغاز فصل بهار را جشن می گیرند.

به گزارش هویت ما هرمزگان، این جشن برخلاف همه جشن‌های مختلف سالانه با شور و شوقی وصف ناپذیر همراه با جنب و جوش فراوان در میان ملتها در اولین روز بهار آغاز می‌شود.

افسانه‌های بسیاری برچگونگی پیدایی این جشن وجود دارد که ازآن جمله می توان به برتری این جشن به لحاظ عدم برابری نام ماه و روز اشاره کرد.

طبق روایات مختلف تاریخی، جشن نوروز پیش از زمان حکومت پادشاهی هخامنشی بوجود آمده و در ایران همراه با آیین‌های خاص برگزار می‌شده و همچنان نیزبا کمی تغییرات اجرایی برگزار می‌شود.

برخی از مومنان مسلمان همچون هاتف اصفهانی نوروز را مقارن با روز آغاز خلافت علی علیه السلام می‌دانستند.

*خانه تکانی

یکی از مظاهر جشن نوروز، هیجان، آشفتگی و درهم ریختگی است که باستانیان ریشه نا آرامی را در آرامش و اساس پریشانی را در سامان یافتگی می‌دانستند خانه تکانی ازجمله آئین‌های نوروزی است که نشان از درهم ریختگی و هیجان وسپس نظم و نظافت دارد .

براساس این آئین، ایرانیان باستان، با آمدن بهار، تمام خانه خود را برای نظافت زیرورو کرده وحتی گاهی خانه‌ها را رنگ آمیزی می‌کردند و یا دست کم همان اتاقی که هفت سین را درآن می‌چیدند ، سفید می‌کردند.

مردمان آن روزگار، اثاثیه کهنه را به دورمی ریختند و اسبابی نو جایگزین اش می‌نمودند.

شکستن کوزه را که جایگاه آلودگی‌ها و اندوه‌های یک ساله بود واجب می دانستند.

ظرف‌های مسین را به رویگران می‌سپردند، نقره‌ها را جلا می‌دادند، گوشه و کنار خانه را از گرد و غبار پاک می‌کردند، فرش و گلیم‌ها را از تیرگی های یک ساله می‌زدودند.

این آئین همچنان درمیان ایرانیان مرسوم است و همه ساله از سوی مردم اجرا می شود.

* سبزکردن سبزه

ایرانیان باستان، از چند روز به عید مانده سبزه سبز می‌کردند.

آنان دانه‌های گندم ، جو ، برنج ، لوبیا ، عدس ، ارزن ، نخود ، کنجد ، باقلا ، کاجیله ، ذرت ، و ماش را به شماره هفت- نماد هفت امشاسپند؟! – یا دوازده شماره مقدس برج‌ها ؟! در ستون‌هایی از خشت خام سبز کرده و بالیدن هریک از این دانه‌ها را به فال نیک می‌گرفتند و بر آن بودند که آن دانه در سال نو موجب برکت و باروری خواهد بود.

خانواده‌ها بطور معمول سه قاب از گندم و جو و ارزن به نماد هومت (= اندیشه نیک) ، هوخت (= گفتار نیک) و هوورشت (کردار نیک) سبز می‌کردند و فروهر نیاکان را موجب بالندگی و رشد آنها می‌دانستند.

سفره هفت سین, سال تحویل

نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است

* مراسم بازگشت مردگان

ایرانیان باستان عقیده داشتند، با آمدن نوروز، فروهرها (ریشه کلمه فروردین) یا رواح درگذشتگان به دنیا بازمی گردند و اگرخانه را تمیز و بستگان را شاد ببینند خوشحال شده و برای بازماندگان خود دعا می‌فرستند.

از این رو چند روز به نوروز مانده در خانه مشک و عنبر می‌سوزاندند وشمع و چراغ می‌افروختند.

همچنین خانم‌ها بهترین غذا را می‌پختند و بر گور درگذشتگان خود می‌پاشیدند و یک روز پیش از نوروز را که همان عرفه یا علفه و یا به قولی بی‌بی‌حور می نامیدند، به خانه‌ای که در طول سال درگذشته‌ای داشت به پرسه می‌رفتند و دعا می‌فرستادند ومی گفتند که برای مرده عید گرفته اند.

بخشی از این رسم همچنان در میان ایرانیان مرسوم است، بطورئیکه درآخرین شب جمعه سال، با گلهای بهاری از جمله سنبل به دیدار اهل قبور و درگذشتگان خود می روند و برای درگذشتگان خود طلب مغفرت می‌کنند.

* چراغانی نوروزی

چراغانی نوروزی از دیگر سنت‌های قدیمی ایرانیان باستان است.

درآن روزگار، اقوام آریایی به هنگام فرا رسیدن نوروز بر در و بام خانه ها و بلندی دژها مشعل روشن کرده ،آتش افروخته و یا آنکه چراغی روشن بر در خانه‌ها آویزان می‌کردند.

* حاجی فیروز

آمدن حاجی فیروز یا آتش افروز درروزهای پایانی سال وهمزمان با آغازسال نوشمسی از بازمانده‌های آئین ایرانیان باستان است که نشان از درهم ریختگی نوروز دارد.

دراین ایام افرادی با صورت‌های سیاه برای تمثیل درکوچه و بازار به آمد و رفت می‌پرداختند

و بدین گونه فاصله میان مرگ و زندگی و هست و نیست را درهم می‌ریختند و قانون و نظم یک ساله را محو می‌کردند.

نوروز خوانان و یا حاجی فیروزها، جوانانی هستند که به زبان فارسی ترانه نوروز می‌خوانند و از آمدن نوروز خبر می‌دهند و مژدگانی دریافت می‌کنند.

آنان چنین می‌خواندند: باد بهاران آمده ، نوروز سلطان آمده، مژده دهید ای هویت ما، این سال نو باز آمده.

در روستاها و شهرهای مازندران و اردبیل نیز ازنیمه ماه اسفند، گروه‌های نوروزی خوان راه می‌افتند و در کوچه و خیابان‌ها نوروزیه می‌خوانند.

این رسوم ، کماکان درآئین نوروز امروزه مشاهده می‌شود.

عید نوروز در ایران , فرهنگ زندگی

*میرنوروزی

علاوه برآئین ظهور حاجی فیروز درخیابان‌های شهر رسم میر نوروزی نیز در گذشته‌های دور مرسوم بوده است.

میرنوروزی (جابه جا شدن ارباب و بنده) طبق این رسم، به قصد تفریح ، کسی را از طبقه‌های پایین برای چند روزیا چند ساعت به سلطانی برمی گزیدند وسلطان موقت، طبق قواعدی، اگر فرمان‌های بیجا صادر می‌کرد، ازمقام امیری برکنار می‌شد.

حافظ نیز دریکی از غزلیاتش به حکومت ناپایدار میر نوروزی گوشه ی چشمی دارد: سخن در پرده می‌گویم، چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از چند روزی نیست حکم میر نوروزی.

* شیرینی‌های نوروزی

در بسیاری از نقاط ایران با فرارسیدن نوروز نان و شیرینی پیش از نوروز می پختند و در شب عید در سفره‌ها می‌گذاردند، آنان این کار را برای خوشامدگویی از ارواح نیاکان انجام می‌دادند.

امروزه با گسترش زندگی شهر نشینی، پختن شیرینی خانگی برای مراسم عید نوروز در شهرها زیاد مرسوم نیست و مردم برای پذیرایی از مهمانان نوروزی خود شیرینی و آجیل تهیه می‌کنند، البته پختن شیرینی عید نوروز و نیز آماده نمودن تخم مرغ‌های رنگی در روستاهای کشور همچنان مرسوم است .

*سفره هفت سین

از اصیل‌ترین و جذاب‌ترین پیک نوروزی می‌توان به سفره هفت سین اشاره کرد.

ایرانیان با فراهم نمودن هفت سین به شماره هفت امشاسپند یا دوازده شماره مقدس برج‌ها ، اقلامی را در سفره‌ای در خانه‌های خود برای حلول و شکوفایی روز نخست بهار فراهم می‌آورند.

دراین سفره چیزهای از قبیل آب و سبزه نماد (روشنایی و افزونی) آتشدان نماد (پایداری نوروگرما) که بعدها به شمع و چراغ مبدل شد شیر نماد(نوزایی و رستاخیز و تولد دوباره)،

تخم مرغ نماد (نژاد و نطفه) ، آیینه نماد (شفافیت و صفا) گذاشته می‌شد.

همچنین سنجد نماد (دلدادگی و زایش وباروری)، سیب نماد (رازوارگی عشق) انار نماد (تقدس) سکه تازه ضرب نماد (برکت و دارندگی) ماهی نماد (ماه سپری شده اسفند) نارنج نماد (گوی زمین)گل بید مشک گل ویژه ی اسفند نماد ( امشاسپند سپندارمز) از دیگر این اقلام است.

گلاب که بازمانده رسم آبریزان یا آبپاشان است و نان پخته شده ازهفت حبوب ، خرما ، پنیر، شکر، شاخه‌هایی ازدرخت مقدس انار، بید، زیتون، انجیردردسته های سه،هفت یا دوازده تایی) و کتاب مقدس از دیگر مواردی بود که درسفره هفت سین گذارده می‌شد.

اکنون ایرانیان از رسوم برجای مانده آن دوران، به هفت سین برگرفته از سیر ، سرکه، سماق، سنجد، سمنو و سبزه و سیب و گل‌های خوشبو از قبیل سنبل و سوسن بسنده می‌کنند.

هفت سینی، بعدها با حذف (یای) به صورت هفت سین درآمده است.

هنوز هم در بعضی از روستاهای ایران این سفره را ، سفره هفت سینی می‌گویند

خانه تکانی, سفره هفت سین

اصیل‌ترین و جذاب‌ترین پیک نوروزی سفره هفت سین است

*روز عید یا نوروز

بالاخره روز موعود یا نوروز همزمان با آغاز بهار از راه می‌رسد.

در این روز در وقت تحویل سال تمام خانواده اقوام ایرانی در کنار یکدیگر جمع شده و گرد هم می‌نشستند و منتظر شلیک توپ و آغاز سال جدید می‌شدند.

سال نویی دگر با قرائت سوره‌ای از قرآن با دعای یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال ،حول حالنا الی احسن الحال، حلول می‌کند و با شلیک توپ و آتش بازی در آسمان همگان از حلول سال نو با خبر می‌شدند.

پس از آن بزرگ خانواده از درون قرآن پولی برداشته و به اعضای خانواده هدیه می‌داد و عید را تبریک می‌گفت.

آغاز سال جدید و رسوم برگزاری آن در هر کشوری متفاوت است و به دین، فرهنگ و نژاد آن باز می‌گردد.

این آئین در میان زرتشتیان به گونه‌ای دیگر برگزار می‌شد یعنی پس از تحویل سال، بزرگ خانواده بلند می‌شود و به هر یک از افراد خانواده یک قاشق عسل یا شربت و سه دانه شیرینی یا سه دانه میوه خشک و یا سه سکه که بر روی برگ سبزی است هدیه می‌دهد و چنین است که هر دینی رسم‌های خودش را دارد.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

دید و بازدید نوروزی دانشگاهیان علوم پزشکی تهران برگزار می شود

دید و بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضای هیات‌ رئیسه با اعضای هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش هویت ما، به‌رسم سال‌های‌ گذشته، دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به همراه اعضای هیات‌ رئیسه، با اساتید، رؤسای دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها، رؤسای مراکز تابعه دانشگاه، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، سنت دیدار نوروزی را به‌جا می‌آورند.

دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز از جمله چهره‌های شاخص حاضر در این مراسم است.

به گزارش مهر، این مراسم روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین سال ۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ وحید خراطها قاب عکس خالی

دانلود آهنگ جدید وحید خراطها قاب عکس خالی

و حالا ♫ دانلود آهنگ زیبای قاب عکس خالی با صدای وحید خراطها به همراه تکست و بهترین کیفیت از رسانه هات موزیک ♫

شعر : شیوا پروندی | ملودی : وحید خراطها | تنظیم قطعه : حسین سیدی

Download New Music BY : Vahid Kharatha | Ghabe Akse Khali With Text And 2 Quality 320 And 128 On Hot-Music

Vahid Kharatha Ghabe Akse Khali دانلود آهنگ وحید خراطها قاب عکس خالی

متن آهنگ قاب عکس خالی وحید خراطها

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
از دست دادم تموم زندگیمو حرف از کی شده دلت اومد بریو●♪♫
هر بار حرفات دل منو سوزوند توام برو نمون ●♪♫
خونه بی تو درسته سوت و کوره هر چند میگن همه چی جفت و جوره●♪♫
باور کردم تو عاشقم نبودی مقصرش تو بودی ●♪♫
میدونستم که تو ازم یه روزی میکنی دلو میری منم به یاد لحظه های با تو بودنم●♪♫
دوباره میمیرم ●♪♫
میترسیدم اگه بری به اون کسی که تو دلت نشسته بگی که حس داری بش میخوای که عاشق بشی●♪♫
عزیزم ●♪♫

شعر : شیوا پروندی

1 copy 300x21 دانلود آهنگ وحید خراطها قاب عکس خالی

ملودی : وحید خراطها

از هرچی که بود به خاطرت گذشتم هیچ نشونی ازت نبود دنبالت میگشتم●♪♫
این چشمای خیس به راه تو میمونه تو عشقمی دیوونه ●♪♫
هر شب یادت و به خاطرات سپردم بازیم دادی تو باختی من نبردم●♪♫
از تو مونده یه قاب عکس خالی یه دنیای خیالی ●♪♫
میدونستم که تو ازم یه روزی میکنی دلو میری منم به یاد لحظه های با تو بودنم●♪♫
دوباره میمیرم ●♪♫
میترسیدم اگه بری به اون کسی که تو دلت نشسته بگی که حس داری بش میخوای که عاشق بشی●♪♫
عزیزم ●♪♫

تنظیم قطعه : حسین سیدی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ وحید خراطها قاب عکس خالی

نوشته دانلود آهنگ وحید خراطها قاب عکس خالی اولین بار در هات موزیک ~ دانلود آهنگ ها پدیدار شد.

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • ساپ

ادامه‌ی پست

طرز تهیه کوکوی نودل با پنیر پیتزا

این کوکوی بسیار ساده و سریع و خوشمزه ابتکار جدیدی است که مورد پسند خانواده واقع می شود.

 
مواد لازم:

    نودل (طعم دلخواه) ۲ بسته

    تخم مرغ ۵ عدد

    پنیر پیتزا (در صورت تمایل) به مقدار دلخواه

    نمک وفلفل (در صورت تمایل) به مقدار دلخواه

 طرز تهیه کوکو،کوکوی نودل

 
طرز تهیه:
 
۱٫ دو بسته نودل رو طبق دستور نوشته شده روی بسته می پزیم.
 
۲٫ در این فاصله ۵ تا تخم مرغ رو توی ظرفی میشکنیم و کمی با چنگال میزنیم.
 

طرز تهیه کوکو،کوکوی نودل

۳٫ حالا نودل پخته شده رو (بعد از اینکه کمی خنک شد) به تخم مرغ ها اضافه میکنیم و کمی میزنیم.اگر خواستید کمی نمک و فلفل هم اضافه کنید.
 

طرز تهیه کوکو،کوکوی نودل

۴٫ من کمی پنیر پیتزا هم توی موادم ریختم،شما میتونید روی کوکو هم بریزید یا اینکه کلا حذفش کنید.
 

طرز تهیه کوکو،کوکوی نودل

۵٫ کمی روغن توی تابه بریزید و بذارید داغ شه،بعد مواد رو بریزید و بذارید حدود ۵ دقیقه با شعله متوسط بمونه.

طرز تهیه کوکو،کوکوی نودل
 

۶٫ بعد شعله رو کم کنید و در تابه رو بذارید تا حدود ۱۰ دقیقه کاملا بپزه.
 
نکات:
 
۱٫ میتونید توی آب نودل ها کمی آبلیمو یا زعفران هم بریزید.
 
۲٫ بهتره قبل از ریختن نودل ها در آب جوش، نودل هارو کمی خرد کنید.
 
۳٫ در صورت تمایل کمی قارچ، هویج و… هم به مواد اضافه کنید.

منبع :وب سایت سوران

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

استقبال از بهار در روستای «تنگیسر» استان کردستان +تصاویر

تصاویری از نوروز ۹۷ و استقبال از بهار در روستای «تنگیسر» استان کردستان را مشاهده می کنید./ایرنا استقبال از بهار در روستای «تنگیسر» استان کردستان

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست

شمار مسافران نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش هرمزگان به ۸۰ هزار نفر رسید

بازخبر / معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: شمار مسافران نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش استان تا عصرپنجشنبه از مرز ۸۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، مرتضی رییسی حسنلنگی افزود: این تعداد در قالب ۲۲ هزار و ۴۶۳ خانوار و ۲۴۴ هزار نفر روز است که در سراسر استان هرمزگان پذیرش شدند.

وی بیان کرد: فعالیت ستاد اسکان فرهنگیان هرمزگان از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بدون وقفه در طول شبانه روز تا پایان ۱۳ فروردین ادامه دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان اظهارکرد: شهرستان های قشم و بندرعباس هم چنان بیشترین آمار پذیرش مسافر را دارند.

رییسی حسنلنگی ادامه داد: با وجود افزایش شمار مسافران نوروزی از جمله سفر به جزیره های هرمزگان، ستادهای اسکان فرهنگیان با بهره گیری از همه ظرفیت های خود و بروز رسانی امکانات در خدمت فرهنگیان هستند که امیدواریم سفر خوب همراه با شادی و سلامتی را در هرمزگان تجربه کنند.

وی خدمت رسانی شایسته و در خورشان به فرهنگیان و گردشگران نوروزی سرلوحه همه ی عوامل اجرایی در ستادهای اسکان فرهنگیان است که بدون وقفه و در نظم خاصی خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.

به گزارش ایسنا، ۴۱۸ مدرسه با ۳ هزار و ۱۶۰ کلاس در ۱۷ شهرستان و منطقه برای اسکان نوروزی فرهنگیان در نوروز ۹۷ منظور شده است.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

 • ۶ام فروردین ۱۳۹۷
 • هویت

ادامه‌ی پست