تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دومین کارگاه آموزشی تکریم خانواده وسبک زندگی دردانشگاه ه علوم پزشکی زنجان برگزارشد

کارگاه سبک زندگی وتکریم و بزرگداشت خانواده با شرکت جمع کثیری ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، در محل سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد و در آن راهکارهایی در جهت توانمند سازی اعضاء خانواده و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ارایه شد .

به گزارش  مفدا زنجان  با همت مدیریت تعالی فرهنگی وهمکاری دفتر اموربانوان دانشگاه Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù‡ سبک زندگی وتکریم و بزرگداشت خانواده Ø¨Ø§ شرکت جمع کثیری ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، در محل سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد و در آن راهکارهایی در جهت توانمند سازی اعضاء خانواده و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ارایه شد .این کاگاه روزچهارشنبه ۲۱شهریورماه ازساعت ۱۶شروع شدوتاساعت ۱۹ادامه یافت.

این کارگاه با سرفصلهای  (  خانواده و سلامت اجتماعی ØŒ  ØªÛŒÙ¾ های شخصیتی افرادونقش آن درتحصیل وسازگاری  درخانواده Ùˆ چالشها ØŒ نقش خانواده در توانمند سازی اعضاء)   و با سخنرانی  دکترسعید عزیزی از روان شناسان مطرح کشوری Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø± شد  .

عزیزی در این سخنرانی Ø§Ø² ساختار خانواده در جامعه ایرانی مطالبی ارائه کرد و به نیاز ها ØŒ آسیبها و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی به خانواده ها و کودکان از سنین پیش دبستانی اشاره کرد و افزود  :  باید راهکارهایی در جهت توانمند سازی اعضاء خانواده و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ارایه نمود  .

وی در ادامه با استفاده از مثالها و تجربیات کاری خود و سخنان حضار در کارگاه راهکارهایی در خصوص پیشبرد اهداف خانواده و اجتماع ارایه کرد .

  • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
  • هویت