تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد روان‌گردان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی و با همکاری نیروی انتظامی استان اردبیل، کارگاهی با عنوان (پیشگیری از سوءمصرف روانگردان و آسیب های اجتماعی) آن در دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش هویت ما اردبیل، چهاردهم آذر ماه سال ۹۷ اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی با همکاری نیروی انتظامی استان اردبیل کارگاهی با عنوان «پیشگیری از سوءمصرف روانگردان و آسیب های اجتماعی آن در دانشکده پزشکی برگزار کرد.

در این کارگاه، سرهنگ اسدی به عوارض و پیامدهای سوء مصرف مواد روانگردان و آسیب‌های اجتماعی آن و معرفی راههای پیشگیری از سوءمصرف مواد پرداخت.

در ادامه کارگاه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده و در پایان کارگاه به قید قرعه به دانشجویان جوایزی اهداء شد.

 همچنین نمایشگاه عکسی با همین مضمون همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برپا شد.