تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

رونمایی کانون خیریه امام علی (ع) از صندوق های جمع آوری کمک های نقدی خود در نقاط مختلف دانشگاه، طی چند روز آینده

این صندوق ها در ١٤ عددتهیه شده که در طی چند روز آینده، کانون خیریه اقدام به پخش آنها خواهد کرد

به گزارش هویت مای یزد، این صندوق ها در ١٤ عدد، با لوگوی کانون، آرم معاونت فرهنگی و دانشجویی و همچنین شماره حساب اختصاصی کانون و شماره کارت اختصاصی کانون نصب شده بروی صندوق ها، تهیه شده که در طی چند روز آینده، کانون خیریه اقدام به پخش آنها خواهد کرد.

شماره حساب اختصاصی کانون   

      ۷۰۰ ۸۲۲ ۸۰۶ ۸۱۹

 شماره کارت اختصاصی کانون

  ۵۰۴۷ ۰۶۱۰ ۴۷۸۳ ۱۶۸۶

بنام کانون خیریه امام علی(ع) نزد بانک شهر

مکان های قرار گیری این صندوق ها عبارتند از:

۱-دانشکده پیراپزشکی ابرکوه (سالن کلاسهای آموزشی)

۲-دانشکده پیراپزشکی (درب وروی سالن دانشکده)

۳-دانشکده پرستاری و مامایی ( درب ورودی سالن دانشکده)

۴-دانشکده دندانپزشکی(ورودی ساختمان عمومی)

۵-دانشکده بهداشت(ورودی سالن دانشکده )

۶-دانشکده پرستاری میبد(ورودی ساختمان آموزشی)

۷-ساختمان مرکزی باهنر(طبقه همکف کنار دستگاه خودپرداز )

۸-ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی( کنار پله های ورودی)

۹-خوابگاه طوبی (کنار سرپرستی)

۱۰-خوابگاه پیراپزشکی(کنار سرپرستی)

۱۱-خوابگاه گلستان(کنار سرپرستی)

۱۲-خوابگاه علی اکبر(کنار سرپرستی)

۱۳- دانشکده پزشکی و داروسازی (راهروی مشترک داروسازی و پزشکی)

۱۴-پردیس بین الملل (درب ورودی اصلی)