تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

راه‌اندازی کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌ زیست‌پزشکی در دانشگاه تهران

کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.

به گزارش هویت ما به نقل از مهر، کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در راستای اهمیت به حفظ و ارتقا سلامت و با رعایت حقوق و حفظ ارزش‌های انسانی در حین انجام پژوهش و تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها راه‌اندازی شد.

این کمیته در خردادماه سال ۹۶ تشکیل و در مهرماه سال ۹۷ به‌عنوان اولین کمیته سازمانی دانشگاه تهران و نیز تنها کمیته پژوهش‌های زیست‌پزشکی تربیت بدنی در سطح ملی، موفق به ثبت، دریافت اعتبارنامه و صدور کد اختصاصی (IR.UT.SPORT.REC) در سامانه و پورتال ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.