تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آخرین مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ می باشد.

به گزارش امورفرهنگی دانشجویی دانشکده، آخرین مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ می باشد. آدرس سایت برای ثبت کلیه متقاضیان به نشانی quran.behdasht.gov.ir می باشد.