تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اطلاعیه ثبت نام در بسیج دانشجویی شهید اژدری منتشر شد

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام، تشکیل پرونده و نکمیل پرونده به دفتر بسیج دانشجویی شهید اژدری واقع در ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید. ضمنا نیروی انسانی برادران آقای مصطفی حاجی خانی و نیروی انسانی خواهران خانم قمری زارع می باشند که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید مراجعه نمایید. 

شماره تماس نیروی انسانی برادران: ۰۹۳۷۶۴۷۱۳۰۳     ایدی نیروی انسانی برادران: @neb_basij                ایدی نیروی انسانی خواهران: @nek_basij