تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اطلاعیه برگزاری هفتمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم

هفتمین دوره طرح دانشجو معلم قرآن کریم در سه رشته حفظ ، صحیح خوانی و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود.

۱- آشنایی با قرائت قرآن کریم در حد ترتیل خوانی

۲- آشنایی عمومی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

۳- دارا بودن بیان روان و علاقمندی به معلمی قرآن کریم

۴- اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام ( حداقل می بایست ۳ نیمسال از سنوات تحصیلی دانشجویان با قی مانده باشد)

شرایط اختصاصی در رشته مفاهیم

تسلط به ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در حد مجلدات ۱تا۶ کتب مفاهیم مهندس وکیل

شرایط اختصاصی در رشته حفظ

حفظ بودن حداقل ۵ جزء پیوسته از قرآن کریم

زمان:از تاریخ ۹۷/۶/۱۰ لغایت ۹۷/۶/۱۵ به صورت متمرکز و شبانه روزی

مکان متعاقبا اعلام می گردد.