تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مناطق محروم تهران برگزار شد

گروه جهادی منتظران مصلح “عج” بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هفتمین اردوی جهادی در منطقه علی آباد تهران حضور یافتند.

به گزارش هویت ما، دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (گروه جهادی منتظران مصلح “عج”) در هفتمین حرکت جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در منطقه علی آباد استان تهران حضور یافتند.

در این اردوی جهادی مجموعا ۶۰ نفر از دانشجویان و اساتید جهادگر متشکل از گروه‌های غربال دندانپزشکی، غربال پزشکی و دارویی و گروه فرهنگی، ۵۰ خانوار محروم منطقه که از قبل شناسایی شده بودند را ویزیت کردند.

 دانشجویان جهادگر دو گروه ۳۰ نفره و ۵۰ نفره در قالب یک کلینیک جامع در مرکز بهداشت روستا مشغول ارائه خدمات درمانی و تشخیصی رایگان شدند.

همچنین جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان “منتظران مصلح” در قالب اردویی جهادی پس از غربالگری و بیماریابی، طی دو روز به ارائه خدمات رایگان درمانی به مردم روستای علی آباد از توابع شهرستان ورامین ورامین پرداختند.

در این اردوی جهادی دانشجویان خدماتی همچون ویزیت دهان و دندان، اندازه گیری فشارخون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و تست قند خون را به مردم این روستا ارائه کردند.

این اردوی جهادی در دو فاز صورت گرفت، که در فاز اول این اردو غربالگری و بیماریابی انجام شد و در فاز دوم به بیماران شناسایی شده خدمات رایگان پزشکی ارائه شد.